Home

Welkom op de website van Diëtistenvereniging Vrouw en Vruchtbaarheid

De Diëtistenvereniging Vrouw en Vruchtbaarheid is een landelijk netwerk voor en door diëtisten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van voeding en leefstijl ten behoeve van de fertiliteit.

Missie
Diëtistenvereniging Vrouw en Vruchtbaarheid wil patiënten en hulpverleners samenbrengen, de positie van diëtisten met aandachtsgebied vruchtbaarheid  versterken, evidence based informatie over voeding, leefstijl en vruchtbaarheid verspreiden om zo hulpverleners de handvatten te geven om vrouwen (in alle leeftijdsfasen) en hun partners de best mogelijke behandeling aan te bieden op het gebied van leefstijl en voeding en daarmee de gezondheid van vrouwen te verbeteren.​

Visie
In de komende vijf jaar zal het platform zich blijven ontwikkelen en updaten. Worden er volgens de laatste inzichten richtlijnen en scholingen ontwikkelt. Wordt de positie van de diëtist versterkt en worden verwijzers geactiveerd door te verwijzen naar de diëtist.​