Ontstaanswijze

Ongeveer een jaar geleden werd de vereniging ‘Vrouw & vruchtbaarheid’ opgericht door Aileen de Vogel, een vrouw op een missie. Na haar afstuderen heeft Aileen altijd al een passie voor de doelgroep ‘vrouwen’ gehad. Wat haar tijdens de studie opviel was dat er opvallend weinig aandacht wordt gegeven aan het onderwerp fertiliteit en zwangerschap.
“Hier moet iets aan veranderd worden!” dacht ze. Richtlijnen zijn niet te vinden en scholing is er ook amper. Hierdoor werd de vraag bij haar aangewakkerd of andere professionals binnen het vakgebied hier ook tegenaan lopen en ze besloot onderzoek te doen.

Na veel navragen bij collega’s kwam Aileen in contact met Marloes. Al snel bleek dat ze inderdaad tegen dezelfde problemen en vraagstukken aanliepen en na niet al te lange tijd werd Aileen uitgenodigd door de DCN om een praatje te houden over PCOS en fertiliteit. Eindelijk leek er dus echt aandacht te komen voor dit onderwerp! Op deze toespraak kwam een groot aantal diëtisten af, en toen Aileen vertelde dat zij graag een vereniging zou willen beginnen om dit onderwerp meer op de kaart te brengen kwam daar Rita in beeld.

Rita werkte al een tijdje voor zichzelf als diëtiste en merkte ook bij haar in de praktijk dat er steeds meer vragen rondom zwangerschap en fertiliteit kwamen en kwam ook weer op hetzelfde uit, namelijk het feit dat er geen wetenschappelijk bewijs is waarop richtlijnen gebaseerd zijn.

De drie hadden elkaar gevonden en hadden besloten dat het tijd werd om hun krachten te bundelen en toen ook Melanie en Valerie een afstudeerscriptie wilden schrijven over dit onderwerp bleek dat zij met zijn vijven een sterk team zijn! De vereniging “Vrouw & vruchtbaarheid” was een feit.
Door veel samen te werken en met elkaar te discussiëren kom je veel verder. Iedereen binnen de vereniging heeft haar eigen specialisme en juist door al deze kennis met elkaar te delen leer je van elkaar en wordt de boodschap steeds duidelijker en specifieker.
Op het moment gebeurt er veel achter de schermen bij de vereniging, er vinden een aantal bijzondere ontwikkelingen plaats.
Als al deze vrouwen zich niet hard hadden gemaakt voor een bepaalde doelgroep of bepaald thema had de vereniging er niet zo uitgezien zoals ‘ie er op het moment uitziet. Doordat een ieder zich heeft gespecialiseerd in een specifiek onderwerp is de vereniging uitgegroeid tot een veelzijdige organisatie. Dít mensen, heet de kracht van specialisatie.

Wees niet bang om met een bepaald onderwerp bezig te gaan waar je eigenlijk nog heel weinig vanaf weet, wees niet bang om te vallen en neem die stap. Durf te groeien, durf te specialiseren! Want hey, “Great things never came from comfort zones” 😉